Nasza misja i szyld

Nasza misja: 
Wytwarzać niepowtarzalne produkty dla wystroju unikalnych wnętrz.

Nasze motto brzmi:
EXCELLENCE IN DESIGN!


Sygnujemy firmę własnym nazwiskiem, dlatego dbamy o markę w sposób szczególny. I także dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie formy herbowej do stworzenia szyldu marki „DS Manufaktura”. Wizerunek rycerskiego hełmu i oplatających tarczę liści jest symbolem naszych przekonań – solidności, stałości i szlachetnych dążeń. To przejaw naszej kultury organizacyjnej, której filarami od dawna są te trzy wartości. Reprezentuje powagę i stałość. Wewnątrz tarczy umieściliśmy natomiast inicjały rodzin, które stały się założycielami i twórcami naszej marki.


Tam, gdzie pozostali odpuszczają, tam my przemy naprzód. Tam, gdzie inni zawodzą, my osiągamy doskonałe rezultaty, zaś tam gdzie jest miejsce do poprawy, tam my zawsze szukamy nowych rozwiązań.

NASZ FIRMOWY SLOGAN